Hollerup & Partners verkar mitt i Öresundsregionen och erbjuder konsultation och rådgivning i frågor av finansiell och juridisk karaktär. Vi tillhandahåller affärsjuridiska tjänster och är även specialiserade mot den finansiella sektorn inom framförallt compliance, riskhantering, internrevision och styrelseutbildning.

Vår mission är att tillföra värde till våra uppdragsgivare genom att professionellt och tryggt bidra till att utveckla och stödja företaget i dess verksamhet.

Vi tror att framgång bygger på ett effektivt, kompetent och förtroendefullt samspel på lokal nivå och i utvecklande nätverk. Därför har vi fokus på den skånsk-öresundska marknaden där företag och organisationer tillsammans skapar en bättre framtid.

Med en gedigen bakgrund, lång erfarenhet och en lokal närvaro kan vi leverera kompetens, egnagerad närhet och flexibilitet. Vi arbetar också i ett kraftfullt nätverk bestående av en rad olika specialkompetenser. Denna kombination gör att vi alltid kan erbjuda företag och organisationer professionalitet i alla situationer.

 


   
2013-09-01
Hollerup & Partners + Mazar = SANT
   
2013-04-23
Förslag om ändrade
3.12 regler
2012-11-26
Bolagsskatten sänks till 22%
 
Prenumerera